Γεωργόπουλος Σωτήρης: ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 07/11/2019.

Γεωργόπουλος-Σωτήρης-ΔΕΛΤΙΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΥΣΠΕ-11-07-2019