Γεωργόπουλος Σωτήρης: ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 11/10/2019.

Γεωργόπουλος-Σωτήρης-ΔΕΛΤΙΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΥΣΠΕ-10-11-2019