Γεωργόπουλος Σωτήρης: ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 02/09/2019.

Γεωργόπουλος-Σωτήρης-ΔΕΛΤΙΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΥΣΠΕ-09-02-2019