Γεωργόπουλος Σωτήρης: ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 27/06/2018. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων [ΠΕ05-ΠΕ07-ΠΕ86-ΠΕ91]

Γεωργόπουλος-Σωτήρης-ΔΕΛΤΙΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΥΣΠΕ-06-27-2018