Βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι εκλεγμένοι στα Δ_Σ_ συνδικαλιστικών οργανώσεων

Βραχυχρόνιες-συνδικαλιστικές-άδειες-αναπληρωτών-εκπαιδευτικών-οι-οποίοι-είναι-εκλεγμένοι-στα-Δ_Σ_-συνδικαλιστικών-οργανώσεων