ΒΗΜΑΤΑ και ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 Ο σύλλογος μας  με βάση την απόφαση της Γ.Σ. στις 19/10 προχώρησε στην   κήρυξη   ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΗΣ. από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται  με την άσκηση των καθηκόντων μας που αφορούν στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του  εκπαιδευτικού   έργου, εσωτερικής αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας  και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης κανονιστικής  πράξεως  που  εκδόθηκε  ή    θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή και κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 33, 34, 35  και  36  ν.4692/2020  και  των άρθρων 56 εώς 83 και 97 ν.4823/2021. 

Τη Δευτέρα  6/12/21  επιδόθηκε το πρώτο προειδοποιητικό εξώδικο για την κήρυξη της Απεργίας Αποχής από τον  σύλλογό μας.

Την Πέμπτη 9/12/2021 επιδόθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και στο Ελληνικό Δημόσιο τα εξώδικα γνωστοποίησης της απεργίας-αποχής, δηλώνοντας επίσημα την κήρυξή της από την Παρασκευή 10/12/21

Επισημαίνουμε ότι η απεργία αποχή του συλλόγου αποτελεί νέα απεργία αποχή, με νέο περιεχόμενο και αιτήματα από αυτά που υπήρχαν στο εξώδικο της ΔΟΕ και κατά κανέναν τρόπο δεν αποτελεί συνέχεια της απεργίας της ΔΟΕ που κηρύχθηκε παράνομη. Αυτό επιλέχθηκε ακριβώς για να μην μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνα τα εκπαιδευτικά σωματεία για συνέχιση της απεργίας της ΔΟΕ και να ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ το ενδεχόμενο να υπάρχουν κυρώσεις στη διοίκηση των σωματείων που την κηρύσσουν.

Καλούμε τις/τους συναδέλφισσες/φους να συμμετέχουν δυναμικά και μαζικά στην απεργία-αποχή του συλλόγου υπογράφοντας τη δήλωση που επισυνάπτεται!

Ανακοίνωση και οδηγίες

Δήλωση Απεργίας – Αποχής (προς υπογραφή και κατάθεση στο πρωτόκολλο του σχολείου)