Β΄ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ

Β΄ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ

ΑΡΙΘ.ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ3305    –
ΨΗΦΙΣΑΝ276983,78
ΕΓΚΥΡΑ249089,92
ΑΚΥΡΑ27910,08
ΑΠΟΧΗ (%)53616,22
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣΨΗΦΟΙΠΟΣΟΣΤΟ %
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ49920,04
Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία562,25
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.56222,57
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ2038,15
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ43817,59
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ130,52
Π.Α.Σ.Κ. – ΔΗ.ΣΥ.37214,94
ΠΕΙΡΑΤΕΣ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ461,85
Υπέρβαση – Ενωτική Κίνηση Εκπ/κών Π.Ε.963,86
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Χ.Ε. – Π.Ε.
622,49
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ1435,74
ΣΥΝΟΛΟ2490100,00