Αυτόβουλη … παρουσία της αστυνομίας στην παράσταση διαμαρτυρίας του Συλλόγου μας

76.ΠΑΡΟΥΣΙΑ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ