Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων: το ΕΥΖΗΝ δεν πληροί τις προϋποθέσεις νομιμότητας

Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ όπως εφαρμόστηκε τη σχολική χρονιά 2013-14 δεν πληροί τις προϋποθέσεις νομιμότητας.

Δείτε την απόφαση:

138_2014anonym