Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ (17/12/2009) για την παραπέρα αγωνιστική πορεία του κλάδου

ap171209