Απόφαση Δ.Σ. για τις διαδικασίες επιλογής διευθυντών – Κήρυξη απεργίας – αποχής

Αγ.-70-απόφαση-δσ-για-διευθυντές-Κήρυξη-απεργίας-–-αποχής