ΔΟΕ: Υλοποίηση της απόφασης για απεργία – αποχή απο τις διαδικασίες της αξιολόγησης.

Αγ.-72-Απέχουμε-από-τη-διαδικασία-αξιολόγησης
Υλοποίηση-της-απόφασης-για-απεργία-αποχή-από-τις-διαδικασίες-αξιολόγησης
Σχέδιο-δήλωσης-μόνιμων-εκπαιδευτικών-για-μη-συμμετοχή-στη-διαδικασία-της-αξιολόγησης-

Υλοποίηση της απόφασης για απεργία-αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης.

Σχέδιο δήλωσης μόνιμων εκπαιδευτικών για μη συμμετοχή στη διαδικασία της αξιολόγησης.