Αναστολή περικοπής των αποδοχών, που αναλογούν στη μη αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση

αναγνώριση

 

Η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία γίνεται αναστολή περικοπής των αποδοχών,  που αναλογούν στη μη αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση,  εκπαιδευτικών που υπηρετούν ως αναπληρωτές στη δημόσια εκπαίδευση.