Αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής, στην ανεργία λόγω… παράβολου!!!

Αποκλεισμός-αναπληρωτών-από-διορισμούς-λόγω-παραβόλων

Ανακοίνωση-για-τον-αποκλεισμό-από-τους-διορισμούς-σε-μόνιμες-θέσεις-και-τις-προσλήψεις-αναπληρωτών-της-Ειδ
Εγκριτική-απόφαση-για-διορισμούς-με-εκλογική-στόχευση