ΔΟΕ: Ανακοινωση για τη λειτουργία κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας στην περιοχή Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα.

Ανακοινωση-για-τη-λειτουργία-κατασκηνώσεων-του-Υπουργείου-Παιδείας-στην-περιοχή-Ζούμπερι-του-Δήμου-Μαραθώνα