ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΟΥ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΤΗΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ