Ανακοίνωση για εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας για διαφήμιση συνεδρίου με θέμα: Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.

Ανακοίνωση_για_εγκύκλιο_του_Γενικού_Γραμματέα_του_Υπουργείου_Παιδείας_για_διαφήμιση_συνεδρίου_με_θέμα__Αξιολόγηση_στην_Εκπαίδευση