Ανακοίνωση της Ένωσης συλλόγων Γονέων Χολαργού-Παπάγου: ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

           Ανακοίνωση της Ένωσης συλλόγων Γονέων Χολαργού-Παπάγου

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΡΟΣ: ΥΠΑΙΘ
ΘΕΜΑ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Σε ό,τι αφορά στην λειτουργία της εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης, με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, εμείς οι γονείς, έχουμε αντιληφθεί, ότι σκοπός της είναι η διατήρηση της επαφής των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό μεταφράζεται στο ότι οι μέθοδοι (σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία), χρησιμοποιούνται για να γίνουν επαναλήψεις της ύλης που έχει ήδη διδαχθεί. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να «προχωρήσει» η ύλη ή/και να γίνει αξιολόγηση (βαθμολογία) των μαθητών, από εργασίες που παραδίδουν (όταν και αν έχουν την δυνατότητα να το κάνουν).
Η εμπειρία δείχνει, ότι παρά τις συνεχείς και αξιέπαινες προσπάθειες των εκπαιδευτικών, είναι φανερή η έλλειψη συγκεκριμένου πλαισίου με στόχο την κατεύθυνση που το ίδιο το Υπουργείο έχει δηλώσει ότι υπάρχει.
Για τον λόγο αυτό, καλούμε το Υπουργείο να πάρει ξεκάθαρη θέση, ορίζοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τα μαθήματα μέσω της εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης (επαναληπτική κάλυψη ύλης είτε με παράδοση, είτε με εργασίες), με το οποίο θα λειτουργήσουν όλα τα σχολεία, διευκρινίζοντας οριστικά, ότι δεν επιτρέπεται ούτε να «προχωρά» η ύλη, ούτε να αξιολογούνται οι μαθητές.
Σε ότι αφορά στην ανάγκη για ηλεκτρονικό εξοπλισμό, παρά την θέση του Υπουργείου, το οποίο ισχυρίζεται ότι «η συμμετοχή στην Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση εκ μέρους εκπαιδευτικών και μαθητών είναι ευρύτατη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και παρόλο που τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η εκπαιδευτική κοινότητα ανταποκρίθηκε ταχύτατα και αποτελεσματικά στις ευκαιρίες που προσέφερε το ΥΠΑΙΘ, αμέσως μετά την αναστολή τηςλειτουργίας των σχολικών μονάδων», η αλήθεια είναι ότι πράγματι οι εκπαιδευτικοί κινήθηκαν ταχύτατα και αποτελεσματικά, αλλά η «ευρύτατη» συμμετοχή μαθητών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική, όσο υπάρχουν μαθητές που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Για το θέμα αυτό, το Υπουργείο έστειλε δύο εγκυκλίους στις δ/νσειςτων σχολείων που περιέχουν αντικρουόμενα στοιχεία, πέραν του ότιμέσα σε διάστημα 3 ημερών, ζητείται από τις διευθύνσεις των σχολείων να συμπληρώσουν πίνακες 2 φορές (και τις 2 με την διαδικασία του κατεπείγοντος), μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα.
Για τον λόγο αυτό, καλούμε το Υπουργείο να προχωρήσει στον απαραίτητο σχεδιασμό, προκειμένου να καλυφθούν ΟΛΟΙ οι μαθητέςκαι εκπαιδευτικοί με τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και την παροχή δωρεάν σύνδεσης γρήγορου ίντερνετ, έτσι ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη της ίσης συμμετοχής, όλων των μαθητών στην εκπαίδευση