Ανακοίνωση Συλλόγου για τις συνδικαλιστικές συνδρομές 2017-2018.

Ανακοίνωση-Συλ.-Εκπ.-Π.Ε.-για-τις-συνδ.-συνδρομές-2017-2018

Αρνητική Υπέυθυνη Δήλωση Ν-1599/1986.