Ανακοίνωση για υλοποίηση απόφασης Γ.Σ. για κήρυξη απεργίας -αποχής – Στάσεις Εργασίας

4.Ανακοίνωση-για-υλοποίηση-απόφασης-Γ.Σ.-γαι-κήρυξη-απεργίας-αποχής