Απαράδεκτος ο ρόλος της ΓΣΕΕ στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεση του ΚΑΝΕΠ–ΓΣΕΕ για την εκπαίδευση.

Αγ.-49-Ανακοίνωση-για-ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ