Ανακοίνωση για αναπληρωτές. Κινητοποίηση στην Περιφέρεια Αττικής την Παρασκευή 8/6 στις 13:30.

68.-Παράσταση-Διαμαρτ.-ΑΣΕ-ΕΕΠ-ΕΒΠ