ΑΛΛΑΓΗ ημερομηνίας της Τακτικής Γ.Σ. του συλλόγου μας για τις 22/05/2018 λόγω απεργίας της ΑΔΕΔΥ στις 30/05/2018. ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.

53.ΑΙΤΗΜΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ