ΑΛΛΑΓΗ ημερομηνίας της Τακτικής Γ.Σ. του συλλόγου μας για τις 22/05/2018. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.

57.-ΑΛΛΑΓΗ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ-ΓΣ

Xορήγησης άδειας στο Σύλλογο ΠΕΡΙΚΛΗΣ για 22 Μαΐου 2018.