ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 – 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου.

Αγ.-08-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ-11-01-2018

ΑΦΙΣΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ -11 Ιανουαρίου 2018.