Οχι στην ποινικοποίηση των αγώνων. Απαιτούμε τώρα την αθώωση της Ε. Παπαπδοπούλου.

Αγ.-43-΄Οχι-στην-ποινικοποίηση-των-αγώνων