Διευκολυντική Στάση Εργασίας για τη συγκέντρωση στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αττικής [10-3-17]

Αγ-37-Συγκέντρωση-στην-Περιφερειακή-Διεύθυνση-Εκπαίδευσης-Αττικής