Παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας [20-2-2017] – Έκτακτη Γενική Συνέλευση [22-2-2017]

Αγ-28-Συντονισμός-των-αντιδράσεων-–-κινητοποιήσεων

Αφίσα Κινητοποίησης

Σχεδιαμός Υπουργείου Παιδείας για αναδιάρθρωση δημόσιας εκπαίδευσης