Ψήφισμα συμπαράστασης: Να σταματήσει τώρα κάθε δίωξη του κινήματος ενάντια στους πλειστηριασμούς και των μελών του Ηλία Σμήλιο, δάσκαλο και Ζήση Κλεισιάρη, δικηγόρο!

 

Αγ-14-Σμήλιος