Έντυπα αδειών ανά είδος άδειας σε μορφή φόρμας

 

Δείτε έντυπα αδειών ανά είδος άδειας σε μορφή φόρμας:

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ              ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ
ΑΙΤΗΣΗ            ΑΙΤΗΣΗ    
Αιμοδοτική Αίτηση μονίμου        Αίτηση ΕΣΠΑ
Αναρρωτική Αίτηση μονίμου       Αίτηση ΕΣΠΑ
Γάμου Αίτηση μονίμου       Αίτηση ΕΣΠΑ
Γέννησης τέκνου Αίτηση μονίμου       Αίτηση ΕΣΠΑ
Διευκόλυνσης Αίτηση μονίμου      Αίτηση ΕΣΠΑ
Εξετάσεων Αίτηση μονίμου      Αίτηση ΕΣΠΑ
Θανάτου συγγενούς Αίτηση μονίμου      Αίτηση ΕΣΠΑ
Κανονική Αίτηση μονίμου      Αίτηση ΕΣΠΑ
Περιοδικής νοσηλείας Αίτηση μονίμου      Αίτηση ΕΣΠΑ
Συμμετοχής σε δίκη Αίτηση μονίμου     Αίτηση ΕΣΠΑ