Έντυπα αδειών ανά είδος άδειας σε μορφή φόρμας

 

Δείτε έντυπα αδειών ανά είδος άδειας σε μορφή φόρμας:

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣΜΟΝΙΜΟΙ             ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ
ΑΙΤΗΣΗ          ΑΙΤΗΣΗ   
ΑιμοδοτικήΑίτηση μονίμου       Αίτηση ΕΣΠΑ
ΑναρρωτικήΑίτηση μονίμου      Αίτηση ΕΣΠΑ
ΓάμουΑίτηση μονίμου      Αίτηση ΕΣΠΑ
Γέννησης τέκνουΑίτηση μονίμου      Αίτηση ΕΣΠΑ
ΔιευκόλυνσηςΑίτηση μονίμου     Αίτηση ΕΣΠΑ
ΕξετάσεωνΑίτηση μονίμου     Αίτηση ΕΣΠΑ
Θανάτου συγγενούςΑίτηση μονίμου     Αίτηση ΕΣΠΑ
ΚανονικήΑίτηση μονίμου     Αίτηση ΕΣΠΑ
Περιοδικής νοσηλείαςΑίτηση μονίμου     Αίτηση ΕΣΠΑ
Συμμετοχής σε δίκηΑίτηση μονίμου    Αίτηση ΕΣΠΑ