Έκτακτη Γενική Συνέλευση 25 Σεπτεμβρίου 2012 – Ψήφισμα για την πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων

24-9-2012