Άσκηση πιέσεων και δημιουργία κλίματος εκφοβισμού για τις συνεδριάσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των υποψήφιων διευθυντών

 

ΔΟΕ-Πιέσεις_κατά_εκπαιδευτικών_για_την_απεργία_-_αποχή_για_την_αξιολόγηση