Άμεση ανάγκη για αιμοπετάλια.

Αγ.-75-Άμεση-ανάγκη-για-αιμοπετάλια