Ευχές – Απώλεια συναδέλφου Γιώργου Αννόπουλου – Εθελοντική Αιμοδοσία

6-9-2012