Μετά το πάγωμα διαρκείας των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στον χώρο της υγείας, η λειτουργία του μοναδικού στη χώρα μας ακτινοθεραπευτικού τμήματος για παιδιά με καρκίνο, το οποίο στεγάζεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, κινδυνεύει να κλείσει.

Το ακτινοθεραπευτικό