Ανακοινώθηκε   από το υπουργείο Παιδείας  το χρονοδιάγραμμα επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο, έχει ως εξής:

Έως 15/12/2015  Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

Από 16/12/2015 έως 18/12/2015 Αποστολή των αιτήσεων υποψηφιότητας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία